ఉత్పత్తి వీడియో

వివిధ సామర్థ్యాలతో పిపి కప్పులను లోగో నమూనాలతో అనుకూలీకరించవచ్చు

ప్లాస్టిక్ స్లష్ కప్ స్టా మరియు

చార్మలైట్ డ్యూరబుల్-యూజ్ 100% ట్రిటాన్ స్టెమ్‌లెస్ వైన్ గ్లాస్ బార్‌వేర్ గ్లాస్

ప్రత్యక్ష స్క్రీన్ రికార్డింగ్